Incident management

Ongelukken en andere incidenten kunnen altijd voorkomen in het verkeer. Dit is natuurlijk verschrikkelijk, maar dankzij incident management wordt het incident efficiënt opgelost en het maakt de situatie veilig voor andere verkeersdeelnemers. Om dit te bereiken worden diverse maatregelen getroffen en er zullen bepaalde regels gevolgd moeten worden. In dit artikel kunt u meer informatie over incident management vinden.

Wat is incident management?

In het verkeer zijn er altijd risico’s op ongelukken en pech. Het komt dan ook dagelijks voor dat er ongelukken gebeuren of dat iemand met pech aan de kant van de weg staat. In zulke gevallen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze situaties snel, efficiënt en op veilige wijze worden opgelost. Oftewel, in zulke situaties is een goed incident management essentieel. Bij incident management worden diverse maatregelen getroffen zodat het incident zo goed en snel mogelijk wordt opgelost zodat het verkeer weer door kan stromen. Bij deze maatregelen kunt u denken aan het afzetten van de weg of het plaatsen van borden zodat een bepaalde strook deels wordt afgezet. In het geval van een ongeluk wordt er hulp voor de slachtoffers geregeld. Er zijn diverse richtlijnen, protocollen en procedures voor incident management. Deze gaan onder andere over incidenten met gevaarlijke stoffen of over het uitvoeren van een noodreparatie. Daarnaast zijn er diverse praktische handboeken met heldere stappen. Deze zullen nauwkeurig gevolgd dienen te worden.

In welke situaties wordt incident management toegepast?

Incident management is belangrijk bij diverse incidenten en situaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn ongelukken zoals botsingen, autopech en voertuigen die achtergelaten zijn. Tevens wordt het toegepast bij loslopende dieren die de weg blokkeren en vrachtwagens die hun vracht zijn verloren. Kortom, bij alle incidenten die de doorstroom van het verkeer hinderen en die tot nieuwe ongelukken kunnen leiden.

Waarom is incident management belangrijk?

Incident management bestaat uit het treffen van meerdere maatregelen zodat een ongeluk zo snel mogelijk wordt opgelost. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de slachtoffers, de andere verkeersdeelnemers en alle overige betrokken partijen. Incident management is zeer belangrijk omdat het gevaarlijke situaties en nieuwe ongelukken voorkomt. Bij een botsing kan het bijvoorbeeld zijn dat de getroffen auto’s op de weg staan terwijl andere verkeersdeelnemers dit nog niet kunnen zien. Dit kan ertoe leiden dat deze mensen plotseling moeten uitwijken waardoor ze minder goed op hun omgeving letten. Hierdoor zou een nieuw ongeluk kunnen ontstaan. Om zulke situaties te voorkomen kan de weg of een rijstrook afgezet worden. Door borden neer te zetten worden andere verkeersdeelnemers alvast op de hoogte gebracht om verwarring te voorkomen. Een verkeersregelaar kan hen de weg wijzen om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. Uiteraard vraagt elke situatie weer om een andere aanpak. Het is dan ook essentieel dat het incident management wordt uitgevoerd door mensen met veel ervaring en kennis. Zij kunnen zeer goed inschatten welke maatregelen getroffen moeten worden. Tevens zullen zij zich moeten houden aan de regels die hiervoor zijn opgesteld.

Hoe kunt u geschikte mensen voor incident management inhuren?

Voor een perfect incident management heeft u de juiste mensen nodig. Dit zijn mensen met veel ervaring en kennis. Zij kunnen in elke situatie precies inschatten welke maatregelen getroffen dienen te worden om de situatie zo snel mogelijk op de juiste manier op te lossen. Bij Otten-Verkeersdiensten kunt u verkeersregelaars huren die veel ervaring hebben met incident management. Onze mensen zijn opgeleid op het niveau van de politie. Om een verkeersregelaar te huren vult u het formulier op onze website in. Dit formulier vindt u onder het kopje ‘Verkeersregelaars’. Het huren van een verkeersregelaar kan al voor €25,- per uur (exclusief BTW).